WIADOMOŚCI LIVE NATION

Aerosmith - Zasady Pakietów VIP

Data: 18-11-16

Wszystkie pakiety nie podlegają zwrotom ani wymianom. Żadne poniesione koszty nie będą zwrócone oprócz w przypadku całkowitego odwołania koncertu. Zmiany nazwiska nie będą dozwolone. Gadżety i laminaty pamiątkowe zostaną wręczone w dniu koncertu. Laminaty mają jedynie formę pamiątkową. Posiadanie laminatu nie gwarantuje dostępu do pomieszczeń służbowych i zakulisowych.

UWAGA ! *Odbiór biletów będzie możliwy jedynie w kasie biletowej w dniu koncertu.

Live Nation © 2012 Live Nation Sp. z.o.o. Live Nation jest zarejestrowanym znakiem towarowym Live Nation Worldwide, Inc