Siła dla Ziemi: Karta Live Nation Environmental Sustainability

Live Nation Entertainment to jedna z głównych firm zajmujących się rozrywką na żywo, złożona z liderów światowego rynku: Ticketmaster, Live Nation Concerts, Festival Republic, Academy Music Group, C3 Presents, LN Media and Sponsorship oraz Artist Nation Management.

Live Nation Entertainment ma moc zmieniać życie. Wierzymy, że dawanie innym siły przez muzykę to jeden ze sposobów dokonywania największych zmian na świecie. Odnosi się to również do naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju. „Siła dla Ziemi” to nasze podejście do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko.

Aby tworzyć światowej klasy wydarzenia na żywo, polegamy na środowisku. Stoimy na straży środowiska, w lokalizacjach w których mieszczą się nasze obiekty i w których odbywają się wydarzenia. Otoczenie stanowi ich integralną część, tworząc niepowtarzalną atmosferę, która zapisuje się w pamięci fanów.

Będziemy pełnić rolę lidera w działaniach na rzecz klimatu, wyznaczając cele naukowe, które zapewnią zgodność naszych redukcji emisji gazów cieplarnianych z zobowiązaniami podjętymi w porozumieniu paryskim UNFCCC. Dzięki temu przyczynimy się do poziomu dekarbonizacji wymaganego do utrzymania globalnego wzrostu temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza, w porównaniu z temperaturami przedindustrialnymi, zgodnie z raportem oceniającym Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) z 2018 roku.

 

Stanowisko Live Nation w kwestii zmian klimatycznych

Zmiana klimatu jest realna i dzieje się teraz. Poziom CO2e w powietrzu jest najwyższy w historii. Ekstremalne zjawiska pogodowe występują częściej i są bardziej intensywne, wpływając na życie wielu osób. To i inne problemy środowiskowe, takie jak utrata różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie powietrza, wzrost poziomu morza i zakwaszenie oceanów, pokazują, że ludzkie działania nieumyślnie sprawiają, że Ziemia znajduje się w coraz gorszym stanie.    W raporcie „Living Planet” odnotowano katastrofalne straty w bioróżnorodności. IPCC określa ramy czasowe pilnych działań w celu ograniczenia ocieplenia, zwiększenia świadomości społecznej i protestów wymagających działań rządu. Potrzeba aby rządy, przedsiębiorstwa, organizacje i osoby prywatne podjęły współpracę w celu zmniejszenia naszej emisji gazów cieplarnianych jest większa niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Jako światowy lider w dziedzinie rozrywki na żywo, jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie tych doświadczeń dla przyszłych pokoleń oraz wykorzystanie ogromnych możliwości naszej platformy do inspirowania globalnych działań na rzecz środowiska.

 

Będziemy pracować nad zmniejszeniem wpływu naszych obiektów i festiwali na środowisko, aby zapewnić, że jesteśmy odpowiedzialnymi globalnymi obywatelami, dbamy o społeczności, w których działamy, i robimy co w naszej mocy, aby ograniczyć najbardziej szkodliwe skutki globalnej zmiany klimatu.

 

Wykorzystamy etos kreatywny naszej branży, zmotywujemy i zainspirujemy naszych fanów, pracowników, artystów i przemysł do podjęcia małych, ale potężnych kroków na rzecz środowiska podczas naszych wydarzeń i nie tylko.

 

Wykorzystamy zrównoważony rozwój jako sposób wprowadzania kolejnych innowacji i zwiększania wartości dla naszej działalności. Ta karta to:

 

  • Jednocząca wizja, która wykorzysta i przyspieszy dotychczas wykonaną pracę i dostosuje się do wspólnego celu zrównoważonego rozwoju, podejmując nasze wysiłki od niewielkich do znaczących.
  • Aspiracyjny, ale praktyczny zestaw celów. Dostosujemy nasze wysiłki i cele do najbardziej aktualnych światowych standardów i ram, takich jak inicjatywa ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju i cele oparte na nauce
  • Inspirująca i publiczna platforma zaangażowania, która łączy w sobie to, co najlepsze w muzyce na żywo, kulturze, markach, edukacji i nauce, aby zwrócić uwagę i zainspirować rozwiązania dotyczące zmian klimatu wśród przemysłu, naszych pracowników i milionów fanów, którzy przychodzą na nasze wydarzenia.

 

Podejście

Zidentyfikowaliśmy osiem priorytetowych obszarów, które składają się na naszą pracę w zakresie zrównoważonego rozwoju: emisje i energia, zużycie zasobów i odpady (w tym tworzywa sztuczne), woda, żywność, zaangażowanie publiczne, zamówienia, transport i wpływy lokalne. Każdy obszar został oceniony w kontekście wpływu i wkładu w odpowiednie cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju1.

Emisja gazów cieplarnianych

W 2019 r. wszystkie obiekty i wydarzenia na żywo należące do Live Nation będą mierzyć emisje gazów cieplarnianych w celu ustalenia celów naukowych, które zapewnią dostosowanie emisji gazów cieplarnianych do zaleceń określonych w sprawozdaniu z oceny z 2018 r. Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC)

 

Umożliwi nam to ustalenie rocznych celów redukcji, dzięki czemu osiągniemy nasz nadrzędny cel, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 50% do 2030 roku.

Energia

Uważamy, że istnieje pilna potrzeba przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Naszym celem jest, aby wszystkie posiadane i obsługiwane przez nas obiekty i biura oraz wydarzenia na żywo były zasilane w 100% energią odnawialną. Nasze budynki i obiekty będą działać zgodnie z certyfikowanymi standardami efektywności energetycznej.

W ciągu najbliższych 10 lat zwiększymy udział energii ze źródeł odnawialnych i zainwestujemy w środki i certyfikację w zakresie efektywności energetycznej. Będziemy wybierać partnerów i dostawców, którzy pomogą nam osiągnąć nasz cel i wspierać innowacje oraz testować nowe technologie.

Efektywność zasobów i odpady

Live Nation priorytetowo potraktuje redukcję odpadów, a następnie ich ponowne wykorzystanie, recykling, odzysk energii i utylizację.

Naszym celem jest, aby wszystkie nasze biura, obiekty i wydarzenia były pozbawione odpadów przekazywanych na wysypiska i osiągnęły 50% (lub wyższy) wskaźnik odzysku materiałów do 2030 r., biorąc pod uwagę lokalne i krajowe warunki wstępne.

Zdamy odpowiednie raporty na temat naszych odpadów oraz opracujemy plany zarządzania odpadami z naszymi kontrahentami. Stworzymy systemy zarządzania odpadami w obiegu zamkniętym w naszych obiektach i na imprezach oraz będziemy wspierać rozwój gospodarki obiegowej.

 

 

Plastik

Do 2021 r. stopniowo wycofamy sprzedaż produktów plastikowych jednorazowego użytku w naszych obiektach i na imprezach, które obsługujemy. Od tego roku wszystkie używane produkty będą wielokrotnego użytku, odnawialne, certyfikowane do kompostowania lub, jeśli nie będzie to możliwe, wykonane z co najmniej 30% surowców wtórnych.

Obejmuje to pojemniki na próbki, sztućce, talerze, kubki, butelki, serwetki, saszetki, mieszadła, słomki.

Zbadamy dostępne alternatywy z tworzyw sztucznych i zadbamy, aby nasi partnerzy zmierzali do tego samego celu. Wprowadzimy politykę zaopatrzenia, z następującymi priotytetami:

  • Ponowne użycie ponad jednorazowym użytkiem
  • Odnawialne zasoby ponad ograniczonymi
  • Certyfikowane produkty nadające się do kompostowania tam, gdzie istnieją kompostownie handlowe
  • Priorytetyzacja produktów o najwyższej dostępnej zawartości materiałów z recyklingu, co najmniej 30%

 

Woda

Zapewnimy dobry dostęp do wysokiej jakości wody pitnej w naszych obiektach i imprezach na żywo, ograniczymy marnotrawstwo wody i zidentyfikujemy obszary wysokiego ryzyka, które wymagają ograniczenia zużycia wody. Będziemy badać ponowne wykorzystanie szarej wody i wspierać innowacje w tej dziedzinie.

Jedzenie

Uważamy, że przemysłowa produkcja żywności i marnotrawstwo to kwestie środowiskowe. Mamy świadomość wpływu produkcji żywności na ślad węglowy i będziemy współpracować z naszymi dostawcami w celu uzyskania żywności o najwyższych możliwych standardach dobrostanu zwierząt. Zapewnianie naszym klientom wysokiej jakości, zdrowej żywności to nasz priorytet.

Zminimalizujemy ilość żywności, która trafia do odpadów i jak najlepiej wykorzystamy kompostownie.

Zaangażowanie

Nasze cele zrównoważonego rozwoju będą jasno i przejrzyście przekazywane naszym odbiorcom, a my wykorzystamy naszą pozycję i osiągniemy porozumienie z naszymi klientami w celu podniesienia świadomości na temat kwestii środowiskowych. Połączymy siły we współpracy z lokalnymi i krajowymi ruchami i organizacjami ekologicznymi.   Będziemy uczestniczyć w rozmowach dotyczących zrównoważonego rozwoju w branży i poza nią, aby dzielić się najlepszymi praktykami i uczyć się od innych.

 

Partnerstwa i zamówienia

Będziemy współpracować z naszym łańcuchem dostaw, partnerami i sponsorami w kierunku wspólnych celów zrównoważonego rozwoju.

Weźmiemy pod uwagę pełny cykl życia produktów, które zamawiamy i umożliwimy rozwój nowych rynków w celu wspierania zrównoważonych produktów.

Transport

Ważne jest, aby wszystkie nasze lokalizacje i wydarzenia na żywo miały dobry dostęp do transportu publicznego. Będziemy współpracować z dostawcami i władzami lokalnymi, aby zachęcić do korzystania z transportu zrównoważonego, takiego jak autobus, tramwaj, pociąg, przejazd autokarem i jazda na rowerze. W przypadku nieuniknionych negatywnych skutków rozpoznamy, zmierzymy i stworzymy pozytywny wpływ, aby go zrównoważyć i promować wśród naszych odbiorców, artystów, dostawców i wykonawców.

Lokalny wpływ

Ekologia - każdy obiekt i miejsce mają swoje unikalne cechy. Przygotowywane projekty uwzględniają wszelkie ekologicznie wrażliwe obszary i miejsca dziedzictwa kulturowego. Będziemy pracować w każdych warunkach lokalnych i przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko lub różnorodność biologiczną, jeśli będzie to konieczne, aby chronić lokalną florę i faunę podczas naszych imprez.

Hałas i światło - Będziemy pracować nad zminimalizowaniem wpływu hałasu i zanieczyszczenia światłem podczas naszych wydarzeń.

Społeczność lokalna - Wspieramy lokalne organizacje charytatywne i tworzymy lokalne możliwości zatrudnienia tam, gdzie to możliwe. Dołożymy starań, aby zmierzyć wpływ gospodarczy, jaki nasze obiekty i wydarzenia na żywo mają na lokalne obszary.

Dobre samopoczucie - Zapewnimy zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich pracowników i gości.

Zarządzanie

Polityka zrównoważonego rozwoju będzie centralnie zarządzana i rozwijana indywidualnie w każdym kraju, co pozwoli każdemu zespołowi utrzymać zrównoważony rozwój w centrum naszych planów i działań.

Każdy uczestniczący kraj opracuje system zarządzania środowiskowego i plan działania określający kroki, które zostaną podjęte w celu osiągnięcia naszych celów.

W 2019 r. zmierzymy nasz ślad środowiskowy za pomocą standardowego podejścia i wykorzystamy tę wiedzę do ustalenia wskaźników i celów, nad którymi będziemy pracować w każdym roku. W sposób przejrzysty będziemy śledzić, mierzyć i dzielić się naszymi postępami i publikować coroczne raporty. Będziemy uczestniczyć w systemach certyfikacji tam, gdzie będzie to odpowiednie.

Będziemy dzielić się doświadczeniami (pozytywnymi i negatywnymi) na temat zmian, które wprowadzamy, najlepszymi praktykami. Będziemy uczyć się od siebie nawzajem.

Będziemy stale dążyć do dalszego rozwoju i poprawy.

 ------------------------
   


1 Jedenaście z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju jest bezpośrednio związanych z wydarzeniami muzycznymi na żywo i są tutaj wymienione: 3 – Dobre zdrowie i dobre samopoczucie, 4 – Jakość edukacji, 6 – Czysta woda i warunki sanitarne, 7 – Przystępna cena i czysta energia, 9 – Przemysł, 11 – Zrównoważony rozwój miast i społeczności, 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 13 – Działania klimatyczne, 14 – Życie pod wodą, 15 – Życie na lądzie i 17 – Partnerstwo dla celów.