Polityka dotycząca plików cookie

Podczas odwiedzin użytkownika w naszych witrynach (w tym w witrynach mobilnych lub aplikacjach mobilnych) my oraz podmioty trzecie możemy gromadzić informacje za pomocą plików „cookie” i innych technologii (dla uproszczenia wszystkie takie technologie określamy jako „pliki cookie”).

Lista spółek używających plików cookie i sposoby ich używania są przedstawione w naszym Narzędziu do wyrażania zgody na cookie. Jest ono zawsze dostępne w dolnym rogu w naszych witrynach.

Użytkownik odwiedzający nasze witryny, tworzący konto lub kupujący bilety wyraża zgodę na używanie przez nas i podmioty trzecie plików cookie zgodnie ze swoimi ustawieniami dotyczącymi tych plików. Użytkownik może skorzystać z Narzędzia do wyrażania zgody na cookie, aby w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje. Informacje dotyczące wykorzystywania informacji osobowych użytkownika zostały przedstawione w naszej Polityce prywatności.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy zawierający niewielką ilość informacji, który jest zapisywany na komputerze użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, aby witryna internetowa mogła zapamiętać danego użytkownika.

Czas, przez jaki plik cookie pozostaje na komputerze użytkownika, zależy od tego, czy jest to trwały czy sesyjny plik cookie. Sesyjne pliki cookies są to pliki tymczasowe pozostające na komputerze użytkownika do czasu opuszczenia przez niego witryny. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika po zakończeniu przeglądania aż do chwili, kiedy utracą ważność lub zostaną usunięte.

Znacznik pikselowy niekiedy określany jako sygnał nawigacyjny to niewidoczny obraz z wierszem kodu umieszczany w wiadomości e-mail lub na stronie internetowej. Pliki cookie można podzielić na własne pliki cookie i pliki cookie osób trzecich. „Własne pliki cookie” to pliki cookie, które Live Nation umieszcza na urządzeniu użytkownika, natomiast „Pliki cookie osób trzecich” to pliki cookie kontrolowane przez inne podmioty, które są umieszczane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania przez niego naszej witryny. Używamy na przykład plików cookie Google Analytics, aby gromadzić informacje o doświadczeniach użytkowników w naszej witrynie internetowej.

Do czego służą pliki cookie?

Pliki cookie można podzielić na następujące kategorie: ściśle niezbędne do korzystania z witryny, analityczne, funkcjonalne i reklamowe. Więcej informacji o każdej kategorii przedstawiono w tabeli.

Podstawowe pliki cookie

Te pliki cookie mają podstawowe znaczenie dla działania naszej witryny. Umożliwiają użytkownikom nawigację w witrynie i korzystanie z jej funkcji. Bez tych plików cookie nie można oferować niezbędnych usług, takich jak dostęp do zabezpieczonych obszarów.

Na przykład niemożliwe byłoby utrzymywanie zalogowania użytkownika podczas wizyty w witrynie. Bez tych plików cookie witryna „zapominałaby” użytkownika i konieczne byłoby stałe powtarzanie logowania. Podczas zakupu biletów pliki cookie gwarantują, że użytkownik stale korzysta ze swojego koszyka w chwili, gdy przechodzi do kasy.

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie gromadzą informacje o sposobach korzystania z naszej witryny przez użytkowników, na przykład o najczęściej odwiedzanych stronach lub sposobach nawigacji między łączami. Informacje zgromadzone w naszej otwartej witrynie są łączone z informacjami na temat korzystania z witryny przez inne osoby i tworzą wspólnie zagregowane dane statystyczne. Kiedy użytkownik loguje się w portalu dla klientów, możemy powiązać informacje z plików cookie z jego kontem. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie tego rodzaju dostarczają nam informacji analitycznych dotyczących działania naszej witryny i możliwości ulepszenia go.

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika i dostosować działanie witryny w taki sposób, aby dostarczała mu rozszerzone funkcje i zawartość. Na przykład te pliki cookie mogą służyć do zapamiętywania nazwy użytkownika (ale nie hasła), zapamiętywania zmian wielkości tekstu, czcionek i innych elementów stron, które użytkownik może dostosować.

Reklamowe i marketingowe pliki cookie

Te pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania treści reklamowych i marketingowych dostosowanych do użytkownika na podstawie przeglądanych przez niego stron, zakupów lub zainteresowań.  Plików cookie tego typu używamy wspólnie z organizacjami zewnętrznymi dostarczającymi narzędzi, które pozwalają nam grupować użytkowników, aby kierować do nich określone treści i reklamy. Jeśli na przykład użytkownik przegląda nasze witryny lub aplikacje, dodaje bilety do koszyka lub realizuje zakupy, może w efekcie widzieć reklamy dotyczące tych lub podobnych wydarzeń. Może to obejmować reklamy na Facebooku, wyniki wyszukiwania w Google lub wysłany przez nas e-mail przypominający o biletach, które cały czas znajdują się w koszyku użytkownika. Wszystkie podmioty trzecie, z którymi współpracujemy, przestrzegają standardów branżowych dotyczących internetowej reklamy behawioralnej i gwarantują, że użytkownik nie jest identyfikowany osobiście i może w przyszłości zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

Jak zarządzać plikami cookie pochodzącymi z niniejszej witryny

Oprócz naszego Narzędzia do wyrażania zgody na cookie większość przeglądarek umożliwia zarządzanie preferencjami dotyczącymi tych plików, np. przeglądarka może powiadamiać o zapisaniu nowego pliku cookie lub można w niej w ogóle wyłączyć wszystkie pliki cookie. Jeśli użytkownik postanowi wyłączyć lub skasować wszystkie pliki cookie, niektóre witryny nie będą działać, ponieważ wykorzystują pliki cookie do zapewnienia użytkownikom żądanej obsługi. Jeśli użytkownik postanowi wyłączyć lub skasować pliki cookie, niektóre witryny nie będą działać, ponieważ wykorzystują pliki cookie do zapewnienia użytkownikom żądanej obsługi (zob. Pliki cookie ściśle wymagane do korzystania z witryny, powyżej)

Jeśli nie użytkownik nie zgadza się na używanie przez nas i przez podmioty trzecie plików cookie (takich jak znaczniki pikselowe) w naszych e-mailach, najlepszym rozwiązaniem jest niepobieranie obrazów podczas przeglądania naszych e-maili. Innymi słowy, należy wyświetlać tylko tekst e-maila. Niektóre przeglądarki internetowe i programy klienckie poczty e-mail, np. Gmail, mają ustawienia lub rozszerzenia pozwalające wyłączyć/zablokować takie pliki cookie.

Zmienianie ustawień przeglądarki

Można zmienić ustawienia przeglądarki, aby ograniczyć dopuszczalne pliki cookie. Te ustawienia są zwykle dostępne w menu opcji lub preferencji przeglądarki.

Więcej informacji można znaleźć tutaj lub w menu „Pomoc” używanej przeglądarki:

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Firefox

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Safari

Aktualizacje niniejszej Polityki

Możemy od czasu do czasu aktualizować tę politykę, prosimy o regularne sprawdzanie, czy wprowadzono poprawki.

Data ostatniej modyfikacji Polityki [16.08.2018]