Polityka prywatności

Niniejsze zasady określają, jakie dane osobowe firma Live Nation i podmioty należące do jej grupy (określone w treści Polityki prywatności jako „my/nas/nam” lub „Live Nation”) gromadzą przez Internet (w tym za pośrednictwem aplikacji) i w trybie offline oraz jak wykorzystujemy te informacje. Przeczytaj uważnie ten dokument.

Zasadniczo informacje o użytkownikach gromadzimy wtedy, gdy zakładają konta, kupują bilety, wysyłają nam wiadomości e-mail, dzwonią do nas, kupują bilety w kasach prowadzonych lub administrowanych przez nas, odwiedzają nasze witryny internetowe oraz używają naszych aplikacji i mediów społecznościowych. Dzięki tym informacjom możemy oferować wszystkim użytkownikom lepsze usługi, treści marketingowe oraz wsparcie techniczne (w tym analizować dane i na ich podstawie personalizować działanie interfejsów).  

Na przykład przy tworzeniu konta, kupowaniu biletów, pobieraniu jednej z naszych aplikacji lub podczas kontaktu z nami przez telefon możemy poprosić o zgodę na użycie podawanych informacji do określonych celów. Możliwości zezwalania nam na wykorzystanie tych danych są dokładniej opisane tutaj.

Live Nation współpracuje z wieloma organizacjami, aby zapewnić użytkownikom możliwość udziału w atrakcyjnych wydarzeniach i imprezach. Organizacje te to nasi Partnerzy wydarzeń, którzy mogą być np. autoryzowanymi dystrybutorami biletów sprzedającymi bilety w naszym imieniu, zarządcami obiektów, w których wydarzenia są organizowane, czy też promowanymi przez nas artystami. Sprzedawcy biletów oraz zarządcy obiektów mogą przekazywać nam dane uczestników do celów wymienionych w niniejszym dokumencie. Aby uzyskać więcej informacji, jak zbieramy dane użytkowników, można kliknąć tutaj. Aby uzyskać więcej informacji, jak wykorzystujemy zebrane dane, można kliknąć tutaj.

Live Nation jest administratorem danych (tzn. podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych) w odniesieniu do wszystkich gromadzonych i otrzymywanych przez nas informacji o użytkownikach, którzy korzystają z naszych usług.

Live Nation jest kontrolerem danych (to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa informacji osobowych) w odniesieniu do wszystkich informacji, jakie zbieramy i otrzymujemy o Państwu podczas wykorzystywania przez Państwa naszych usług.   

Deklaracja o plikach cookie

Podobnie jak wiele innych firm internetowych używamy plików cookie (małych plików tekstowych umieszczanych na komputerach użytkowników przez naszą witrynę) i narzędzi śledzących. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie stosowanych w tej witrynie oraz o metodach ich wyłączania, należy kliknąć tutaj.

 

Gromadzimy informacje na różne sposoby

Bezpośrednio od użytkowników. Na przykład podczas rejestrowania udziału w promocji, w czasie zakładania konta, w przypadku udziału w konkursie lub losowaniu bezpłatnych nagród, przy pobieraniu aplikacji lub kupowaniu biletów, w trakcie publikowania komentarzy w naszych witrynach internetowych lub podczas korzystania z jakiejkolwiek innej formy kontaktu z centrum obsługi Live Nation.

Podczas korzystania przez użytkowników z naszych witryn internetowych i aplikacji. Nasze witryny internetowe można wyświetlać i obsługiwać na komputerach, telefonach, tabletach i innych urządzeniach. W witrynach i aplikacjach wykorzystujemy narzędzia śledzące, takie jak pliki cookie i sygnalizatory www, które zbierają informacje o używaniu tych zasobów. Więcej informacji zawiera Polityka dotycząca plików cookie.

Od naszych Partnerów wydarzeń. Wymiana informacji między nami a naszymi Partnerami wydarzeń następuje:

  • gdy bilety są kupowane u naszych autoryzowanych sprzedawców biletów, którzy mogą nam przekazywać określone informacje na temat użytkowników  (takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail); 
  • gdy zarządcy obiektów, w których organizowane są wydarzenia, na które zostały zakupione bilety, przekazują nam dane użytkownika, np. jego imię i nazwisko oraz adres e-mail.  Informacje, jak korzystamy z tych danych, są podane tutaj.   

 

Od zewnętrznych podmiotów. W sytuacji, gdy w naszej witrynie lub aplikacji zostanie użyta zintegrowana funkcja mediów społecznościowych, otrzymamy pewne informacje o użytkowniku z odnośnych serwisów społecznościowych prowadzonych przez inne firmy. Może to być imię i nazwisko oraz adres e-mail. Działania użytkownika podejmowane w naszych witrynach i aplikacjach mogą być publikowane na różnych platformach społecznościowych.  

Informacje, jakie możemy posiadać o użytkownikach

Do celów wymienionych w niniejszym dokumencie wykorzystujemy następujące rodzaje informacji:

Dane kontaktowe i dane konta. Archiwizujemy wprowadzane informacje kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, kraj zamieszkania, preferowany język), gdy użytkownicy zakładają konta Live Nation, kupują bilety od naszych autoryzowanych sprzedawców lub biorą udział w naszych konkursach i promocjach. 

Dane płatnicze i rozliczeniowe. Archiwizujemy dane płatnicze i rozliczeniowe podawane przez użytkowników w trakcie kupowania biletów, np. numery kart kredytowych i kody pocztowe, w związku z obsługą zamówień dotyczących biletów lub innych gadżetów. Na życzenie użytkownika możemy również przechowywać te informacje w celu ułatwienia zakupu biletów w przyszłości. 

Informacje zamieszczane przez użytkowników w Internecie. Na przykład archiwizujemy wpisy publikowane w naszych witrynach internetowych lub serwisach społecznościowych innych operatorów, do których mamy dostęp (w tym zamieszczane recenzje i wypełniane ankiety). Umieszczając informacje w Internecie, nie można naruszać żadnych praw osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności). Trzeba też pamiętać, że inne osoby mogą wykorzystywać, znakować i dalej publikować te informacje w sposób, którego użytkownik się nie spodziewa (w tym niezgodnie z prawem). Używając naszych witryn internetowych, aplikacji lub narzędzi społecznościowych, użytkownik zgadza się, że my oraz inne podmioty możemy wykorzystywać i dalej rozpowszechniać wszelkie publikowane tam dane.   

Informacje o preferencjach. Możemy gromadzić informacje o wydarzeniach, które użytkownicy lubią, o produktach przez nich kupowanych albo tych, o które pytają (np. w ramach ankiety albo na podstawie recenzji do wydarzenia). Możemy także przechowywać dane o zainteresowaniach i kategoriach demograficznych wnioskowane na podstawie cech interakcji z naszymi serwisami, co ma na celu zapewnienie lepszej obsługi i dostarczanie trafniejszych informacji. Gdy na przykład użytkownik kupuje bilety na określoną imprezę, a wielu innych uczestników tego wydarzenia kupiło bilety również na inny koncert, możemy wysłać mu informacje o tym koncercie. 

Informacje od innych firm. Zapisujemy informacje (np. o zainteresowaniach, zakupach i typach gospodarstw domowych użytkowników) dostarczane nam przez zewnętrzne podmioty. Dane użytkowników możemy też uzupełniać szczegółami pozyskanymi od innych firm lub źródeł. Możemy na przykład sprawdzać krzyżowo rzetelność informacji posiadanych w innych bazach danych albo dodawać informacje demograficzne. Większość tych danych powstaje przy użyciu publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry wyborców lub publiczne spisy adresów, albo na bazie wyników badań rynkowych, np. panelowych ankiet przeprowadzanych wśród konsumentów.

Informacje o korzystaniu z witryn internetowych. Gdy użytkownicy odwiedzają witryny internetowe, możemy zbierać informacje o ich przeglądarkach internetowych i adresach IP (obowiązkowy numer identyfikujący konkretne urządzenie sieciowe w Internecie). Możemy sprawdzać, z których stron użytkownicy trafili do naszej witryny, co w niej robili, a czego nie oraz do których stron przeszli po opuszczeniu witryny.

Informacje o korzystaniu z aplikacji. Gdy użytkownicy korzystają z naszych aplikacji, możemy odczytywać informacje systemu GPS o położeniu, numerze identyfikacyjnym urządzenia, typie urządzenia oraz działającym na nim systemie operacyjnym. Możemy na przykład sprawdzać, jak często aplikacja jest używana i skąd została pobrana. Za osobnym pozwoleniem możemy w trakcie pobierania aplikacji przeglądać bibliotekę plików muzycznych i na tej podstawie wysyłać informacje o interesujących wydarzeniach organizowanych w okolicy. Możliwości zezwalania nam na wykorzystanie danych z urządzeń mobilnych są opisane tutaj.

Informacje o reakcjach na korespondencję elektroniczną. W przypadku wiadomości e-mail wysyłanych użytkownikom możemy zbierać informacje o tym, jak na nie reagują, np. jak często otwierali wiadomości lub klikali umieszczone w nich łącza. Więcej informacji zawiera Polityka dotycząca plików cookie.

Inne informacje o interakcjach z naszą firmą. Na przykład o kontaktowaniu się z nami pocztą tradycyjną, pocztą e-mail, telefonicznie czy przez serwisy społecznościowe (np. Facebooka).

 

Zakres i cele wykorzystywania danych użytkowników

Dostarczanie produktów, usług, danych kont i wsparcia technicznego. Uzyskane informacje mogą nam służyć na przykład do potwierdzania rejestracji w związku z udziałem w różnych wydarzeniach. Jeśli użytkownik poda nam informacje o swoim znajomym, posłużą one do dostarczenia mu żądanych usług. Jednak przed udostępnieniem nam tych informacji trzeba się upewnić, że znajomy wyraża na to zgodę.

Wysyłanie korespondencji dotyczącej transakcji lub wydarzeń z udziałem użytkowników. Możemy na przykład wysyłać wiadomości e-mail z informacjami o stanie konta i zakupie biletu albo prośbą o zrecenzowanie wydarzenia, w których użytkownik ostatnio uczestniczył. Możemy się kontaktować także w sprawie niniejszych oraz innych zasad i warunków korzystania z usług.

Poznawanie trendów i zainteresowań. Informacje pozyskiwane od użytkowników służą nam do identyfikowania ich preferencji, tak aby dopasować do nich ofertę oraz spersonalizować treści i wygląd naszych serwisów. Informacje otrzymywane bezpośrednio od użytkowników możemy łączyć z informacjami o nich pozyskiwanymi od osób trzecich, w tym w celu analizowania zachowań konsumenckich.  

Monitorowanie i ulepszanie naszych produktów, usług i witryn internetowych. Analizujemy dane użytkowników, aby lepiej poznać konkretne osoby oraz ogólnie całą bazę klientów. Pozwoli nam to podejmować lepsze decyzje dotyczące usług, reklam, produktów i treści, a także bardziej spersonalizować interakcje, ponieważ uzyskamy bardziej kompletny obraz korzystania z naszych obecnych usług przez konsumentów.  

Zapobieganie i wykrywanie niedozwolonych zachowań oraz ochrona i egzekwowanie należnych praw. Informacje od użytkowników mogą na przykład służyć zapobieganiu spekulacji biletami, nielegalnemu wykorzystywaniu własności intelektualnej, oszustwom (w tym przy użyciu kart kredytowych oraz w związku z loteriami lub promocjami odbywającymi się przy okazji różnych wydarzeń) oraz innym przestępstwom. Wydalenie z jednego z naszych wydarzeń skutkuje przechowaniem danych osobowych, co może uniemożliwić wejście na kolejne wydarzenia.

Ze względów bezpieczeństwa. Informacje od użytkowników mogą służyć ochronie naszej firmy, pracowników, klientów, osób trzecich i/lub naszego/ich majątku (w tym naszych witryn internetowych oraz wydarzeń, w których użytkownicy biorą udział) w zakresie dopuszczanym przez prawo.

Na potrzeby badań rynkowych. Możemy się kontaktować z użytkownikami w ramach prowadzonych badań rynkowych. Udział w takich programach jest dobrowolny.

Dostarczanie pozycjonowanych reklam i internetowych reklam behawioralnych. Możemy współpracować z innymi firmami w celu przedstawiania użytkownikom reklam, które oceniamy jako interesujące i przydatne. Dotyczy to zarówno reklam wyświetlanych w naszych witrynach internetowych i aplikacjach, jak i reklam wyświetlanych w serwisach innych firm. Dobór reklam może bazować na informacjach pozyskanych przez nas lub zewnętrzne podmioty albo na działaniach użytkowników w witrynach prowadzonych przez nas lub zewnętrzne podmioty. Ten drugi typ reklam to tzw. internetowe reklamy behawioralne lub reklamy behawioralne od osób trzecich. Więcej informacji i opis dostępnych opcji zawiera Polityka dotycząca plików cookie. 

Do celów marketingowych. Jeśli użytkownicy wyrażą na to zgodę, możemy się z nimi kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS, telefonicznie lub innymi metodami i przekazywać informacje lub oferty dotyczące najbliższych wydarzeń, produktów i usług (w tym za pomocą biuletynów). Możemy także wysyłać informacje i oferty w imieniu innych firm, jednak firmom tym nie przekazujemy wtedy imion i nazwisk ani adresów użytkowników.

W innych celach dozwolonych przez prawo. W szczególnych okolicznościach dane użytkowników możemy wykorzystywać również do innych celów zgodnych z prawem.

Możliwości zezwalania nam na wykorzystywanie informacji

Gdy użytkownik zakłada konto, kupuje bilety lub pobiera nasze aplikacje, możemy poprosić o zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w określonych celach.

Aby cofnąć udzielone pozwolenie na użycie danych osobowych, należy dezaktywować swoje konto online lub skontaktować się z nami, lub poinformować nas o swoich preferencjach za pomocą metod opisanych w tym punkcie.  

Trzeba pamiętać, że w przypadku nieudzielenia zgody albo wycofania jej użytkownik straci możliwość korzystania z różnych funkcji w naszych serwisach.  

Poza skontaktowaniem się z nami użytkownik ma do wyboru następujące opcje rezygnacji: 

Rezygnacja z otrzymywania komunikacji marketingowej. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać naszej komunikacji marketingowej, może zmienić preferencje na swoim koncie albo postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej otrzymanej od nas wiadomości. Ustawienia urządzenia powinny zawierać instrukcje dotyczące wyłączania powiadomień wymuszanych (push). Realizacja wniosków może zająć do dziesięciu dni. Bez obaw! Nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z wiadomości marketingowych, nadal będziemy wysyłać informacje o transakcjach. Możemy na przykład wciąż kontaktować się w sprawie zamówień.  

Rezygnacja z otrzymywania biuletynów. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać naszych biuletynów, może zmienić preferencje na swoim koncie albo postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym otrzymanym od nas biuletynie.

Rezygnacja z używania plików cookie i narzędzi śledzących oraz kontrolowanie ich ustawień. Aby się dowiedzieć, jak określić zasady używania plików cookie i innych narzędzi śledzących, należy kliknąć tutaj

Rezygnacja z używania narzędzi na swoich urządzeniach oraz kontrolowanie ich ustawień. Na przykład w ustawieniach telefonu można wyłączyć moduł lokalizatora GPS czy funkcję powiadomień push. Każde powiadomienie push zawiera łącze do anulowania subskrypcji.

Można zmienić preferencje dotyczące komunikacji marketingowej z naszymi Partnerami wydarzeń (np. zrezygnować z otrzymywania od nich marketingowych wiadomości e-mail), bezpośrednio kontaktując się z nimi w tej sprawie.

Dane użytkowników możemy udostępniać następującym podmiotom zewnętrznym

Firmom z grupy Live Nation. Wybrane lub wszystkie informacje o użytkownikach możemy przekazywać firmom w naszej grupie do wszelkich celów wymienionych w tej Polityce prywatności.

Naszym Partnerom wydarzeń. Możemy przekazywać informacje o użytkownikach innym Partnerom wydarzeń na potrzeby organizowania imprez, na które zakupiono bilety, analizowania zachowań klientów, poprawy jakości usług i wsparcia dla klientów oraz we wszelkich innych celach (w tym marketingowych) wymienionych w zasadach ochrony prywatności tych Partnerów wydarzeń. Należy uważnie zapoznać się z treścią tych zasad i zwrócić uwagę na sposób traktowania informacji.

Wybranym podmiotom zewnętrznym. Jeśli użytkownik zgodzi się na kontakt pocztą e-mail lub za pośrednictwem innych środków ze strony wybranych zewnętrznych podmiotów, możemy takim podmiotom przekazywać określone informacje, które posłużą im do działalności marketingowej lub reklamowej. Jeśli użytkownicy zgodzą się otrzymywać informacje bezpośrednio od wybranych innych podmiotów, podmiotami tymi mogą być np. organizacje dobroczynne, sieci handlowe czy firmy oferujące usługi finansowe, zdrowotne, rekreacyjne i subskrypcyjne.

Naszym zewnętrznym usługodawcom. Dane użytkowników możemy udostępniać zewnętrznym podmiotom na potrzeby świadczenia nam usług (np. firmom wysyłkowym, firmom kurierskim, operatorom telefonicznych centrów obsługi czy firmom prowadzącym badania rynkowe), ale w takich przypadkach zawsze zawieramy pisemne umowy, aby chronić te dane.

Zewnętrznym podmiotom dostarczającym towary i usługi nabyte przez użytkowników. Dane użytkowników mogą być przekazywane również zewnętrznym podmiotom faktycznie oferującym produkty lub usługi kupione za pośrednictwem naszych witryn (np. ubezpieczenia biletów, gadżety), na potrzeby obsługi i realizacji zamówień (w tym kontaktowania się z nabywcami). 

Jeśli uznamy, że wymagają tego przepisy prawa lub regulacje albo ochrona interesu naszego, Partnerów wydarzeń lub zewnętrznych podmiotów. Jeśli zezwalają na to przepisy prawa, możemy udostępniać informacje wnioskowane przez jednostki administracji centralnej oraz inne uprawnione organy i organizacje w celu zabezpieczenia lub wyegzekwowania praw naszych, Partnerów wydarzeń lub innych podmiotów zewnętrznych, wykrywania i zapobiegania oszustwom (w tym przy użyciu kart kredytowych oraz w związku z loteriami lub promocjami odbywającymi się przy okazji różnych wydarzeń), a także innym przestępstwom.

Wszelkim następcom prawnym naszej firmy lub jej jednostek. O ile zezwalają na to przepisy prawa, informacje o użytkownikach możemy przekazywać naszym następcom prawnym w celach sformułowanych w niniejszej Polityce prywatności, a także potencjalnym następcom prawnym, jednak każdorazowo pod warunkiem, że podejmiemy uzasadnione ekonomicznie kroki gwarantujące bezpieczeństwo i poufność tych danych.

Nasze witryny i aplikacje nie są przeznaczone dla dzieci.  

Nasze witryny i aplikacje są adresowane do osób dorosłych. Świadomie nie gromadzimy żadnych danych osobowych dzieci. Jeśli rodzic lub opiekun prawny sądzi, że dziecko przekazało nam swoje dane, prosimy o kontakt.   

 

Stosujemy standardowe środki ochrony

Stosujemy różne mechanizmy mające chronić dane użytkowników. Są to standardowe środki odpowiednie do rodzaju gromadzonych informacji. Trzeba jednak pamiętać, że Internet nie jest w 100% bezpieczny. Nie możemy zagwarantować całkowitego braku zagrożeń podczas korzystania z naszych witryn. Dlatego zachęcamy, aby każdej aktywności w Internecie towarzyszyła duża ostrożność. Przede wszystkim zaś nie wolno podawać swoich haseł innym osobom.

W szczególnych wypadkach użytkownicy mogą kontaktować się z nami anonimowo  

Podczas tworzenia konta Live Nation prosimy o podanie imienia, adresu e-mail oraz hasła. Tworząc konto, użytkownik nie musi podawać swojego prawdziwego imienia lub adresu e-mail, który ujawniłby jego tożsamość. Jeśli jednak konto będzie używane do kupowania biletów, użytkownik będzie musiał podać swoje prawdziwe imię i dane rozliczeniowe w celu przetwarzania przez nas zakupu biletów. 

W przypadku wątpliwości użytkownik może skontaktować się z nami anonimowo. Jeśli jednak będzie chciał uzyskać więcej informacji dotyczących posiadanego konta, będzie musiał podać nam dodatkowe dane w celu rozpoznania i weryfikacji jego konta.

Przekazywanie informacji o użytkownikach do innych krajów

Przekazywanie danych użytkowników z przeznaczeniem do użycia w sposób określony niniejszymi zasadami oraz Polityką dotyczącą plików cookie może obejmować transfer do innych państw (także na innych kontynentach). Ustawodawstwo krajów, w których znajdą się docelowo dane, może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraj zamieszkania użytkownika. Niemniej jednak w każdej sytuacji stosujemy zabezpieczenia techniczne i kontraktowe gwarantujące respektowanie obowiązujących przepisów. 

Możemy zamieszczać łącza do witryny lub usług zewnętrznych firm będących poza naszą kontrolą

Kliknięcie takiego łącza spowoduje przekierowanie do witryny internetowej, na którą nie mamy wpływu. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do praktyk w zakresie prywatności stosowanych w tych witrynach. Dlatego należy bardzo uważnie czytać obowiązujące tam zasady prywatności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z tymi witrynami.

Zachęcamy do kontaktu w razie pytań, skarg lub próśb o kopie posiadanych przez nas informacji.

W przypadku pytań lub skarg związanych z niniejszymi zasadami albo innych uwag lub w celu uzyskania kopii informacji, jakie o Tobie posiadamy, należy napisać na adres:

info@livenation.pl

W wiadomości nie należy podawać numeru karty kredytowej ani innych danych finansowych lub wrażliwych.

Aby skorygować, uzupełnić lub zaktualizować dostarczone nam informacje albo cofnąć udzieloną zgodę, należy zalogować się na swoje konto lub skontaktować się z nami.   

 

Postępowanie w razie aktualizacji treści tej Polityki prywatności

Co pewien czas modyfikujemy nasze zasady dotyczące prywatności. Powiadomienia o wszelkich aktualizacjach niniejszych zasad będziemy przekazywać zgodnie z wymogami prawa. Ponadto aktualny zbiór zasad opublikujemy w naszej witrynie. Będzie on miał inną datę i numer wersji niż widoczne poniżej. Należy regularnie odwiedzać naszą witrynę, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą Live Nation Sp. z o.o. . Więcej informacji o nas można znaleźć tutaj.